O nas

Za Badam HPV stoi Centrum Ginekologii i Położnictwa FemiMea. FemiMea sp. z o.o. z siedzibą w Bielanach Wrocławskich (55-040) przy ul. Kłodzkiej 3a, wpisana do Rejestru Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą przez Wojewodę Dolnośląskiego pod numerem 000000246846.

Technologie

Centrum Ginekologii i Położnictwa FemiMea to nowoczesne technologie, min.:

  • kolposkopia wykorzystująca algorytmy sztucznej inteligencji do oceny nabłonka szyjki macicy
  • urządzenie ZedScan do badania oporu nabłonka szyjki macicy w czasie kolposkopii co zwiększa precyzję pobieranej biopsji o około 10-15%. Nabłonek ze zmianami śródnabłonkowymi wywołanymi przetrwałą infekcją HPV ma niższy opór co można precyzyjnie oznaczyć i wskazać w ten sposób dokładne miejsca wycinków.

Laboratorium

Testy HPV wykonuje Laboratorium PDC Premium Diagnostic Center. PDC sp. z o.o. ma siedzibę we Wrocławiu, 50-361, na ul. Sienkiewicza 110. Centrum wpisane jest do Rejestru Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą przez Wojewodę Dolnośląskiego pod numerem: 000000208131.

W laboratorium mamy pełną kontrolę trakcji materiału biologicznego, dzięki wykorzystaniu kodów 2D (od pobrania próbki do przygotowania preparatu/badania molekularnego).

Pomysłodawca i założyciel

Dr n. med. Wojciech Homola jest pomysłodawcą badamHPV.pl oraz założycielem Centrum Ginekologii i Położnictwa FEMIMEA.

Związany przez 15 lat z II Katedrą i Kliniką Ginekologii i Położnictwa Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu, gdzie prowadził zajęcia ze studentami. Autor licznych publikacji naukowych i wykładowca na międzynarodowych konferencjach w tematykę diagnostyki i leczenia patologii szyjki macicy i zmian wywołanych przetrwałą infekcją HPV. Uczestnik krajowych i europejskich kongresów i kursów o tematyce HPV, gdzie zdobywa wiedzę i certyfikaty.

Wierzy, że wiedza akademicka powinna być wspierana najnowszymi odkryciami w świecie medycznym. Otwarcie mówi, że przyjazna, konkretna komunikacja jest elementem skutecznej diagnozy i szybkiego leczenia. Jego zainteresowania to przede wszystkim profilaktyka raka szyjki macicy.

Shopping Cart